За мен

Profile
Аз съм човек с развито аналитично мислене. Умея да подреждам приоритети си и да спазвам срокове. Вярвам, че постигането на високи стандарти, е единственият правилен начин на работа. Активен и резултатно ориентиран. Винаги съм отворен за придобиване на нови знания и умения.
Контакти
 • Адрес
 • София, България
 • Телефон
 • +359 888 199 889
 • Е-поща
Технологии
 • JavaScript
 • TypeScript
 • HTML5
 • CSS3
 • Sass
 • React
 • NextJS
 • React Native
 • Redux
 • NodeJS
 • Express
 • Mongo
 • Linux
 • Rest API
 • Scrum
 • Git
 • Jira
 • Tailwind
 • MUI
 • Bootstrap
 • jQuery
 • VueJS
Езици
 • Английски
 • Български
Трудов стаж
 • Главен Програмист `Front-End` Софтуер корпоративно ниво
 • 2023 - до момента Фабрико СааС ООД
 • Fabrico, елитно корпоративно решение, създадено от CHILDISH.AI, е специално предназначено за фабрики, които целят да повишат своите оперативни стандарти. Това е облачен CMMS, който наблюдава всички процеси на поддръжка в производствения завод, интегрирайки стратегии за поддръжка от начало до край по ефективен начин. Широко използван от различни производствени сектори, включително гиганти като ABB, Fabrico предлага инструменти за предварителна и реактивна поддръжка, допълнени от ефективна система за издаване на билети. Целта му е да преведе екипите от хартия на дигитален формат, като се гордее с лесна интеграция и удобен потребителски интерфейс. Обслужващ индустрии от автомобилната до минната, този универсален инструмент може да бъде достъпен от цял свят чрез уеб и мобилни платформи, гарантирайки сигурни, мощни и интуитивни операции за техническите екипи.
 • Ежедневено писане на код със специфични програмни езици и технологии като:
 • React | Next.js | React Native | Redux | TypeScript | JavaScript | CSS3 | Sass | Tailwind | MUI | Bootstrap | HTML5 | React Testing Library | Git | Scrum | Linux
 • Главен Програмист 'Front-End - React (Next.js) | React Native (Expo) | TypeScript'
 • 2022 - 2023 CHILDISH.AI
 • Проектиране и разработване на нови или подобряване на стари функционалности за съществуващи софтуери.
 • Предоставяне на техническа поддръжка за уеб приложения, системи и инфраструктура.
 • Гарантира, че всички компоненти на приложението отговарят на функционалните и дизайн изисквания.
 • Откриване и отстраняване на грешки в кода на нови и вече съществуващи софтуери.
 • Тестване на нови функционалности, с цел гарантиране на качеството.
 • Създаване на прототипи на нови приложения или функционалности за демонстриране на потенциална софтуера.
 • Комуникация с клиенти или членове на екипа за изясняване на подробности относно целите и изискванията на проекта.
 • Ежедневен преглед на нов код, за да се гарантира, че той отговаря всички стандарти и следва най-добрите практики.
 • Използване на различни операционни системи.
 • Ежедневено писане на код със специфични програмни езици и технологии като:
 • React | Next.js | React Native | Redux | TypeScript | JavaScript | CSS3 | Sass | Tailwind | MUI | Bootstrap | HTML5 | React Testing Library | Git | Scrum | Linux
 • Програмист 'Front-End - React'
 • 2021 - 2022 АТОС БЪЛГАРИЯ
 • Разработка на 'Front-End' частта на софтуери за автоматизиране и подобряване на бизнес процесите на големи корпорации като Кока-Кола!
 • JavaScript / React-Redux | CSS3 / Sass | HTML5
 • Адаптивен дизайн за мобилни устройства
 • Активно използване на система за контрол на версиите 'Git'
 • Отлична комуникация с 'PM / QA' екипите
 • Планиране на спринтове, използвайки 'Scrum' методология
 • Програмист 'Front-End - Vue/jQuery'
 • 2019 - 2021 Нетера ЕООД
 • Разработка на 'Front-End' частта на софтуер за планиране на корпоративни ресурси 'ERP'
 • Разработване на фирмени Лендинг страници
 • JavaScript/Vue | CSS/Sass | HTML
 • Bootstrap | jQuery
 • Адаптивен дизайн за мобилни устройства
 • Активно използване на система за контрол на версиите 'Git'
 • Отлична комуникация с 'QA' екипа
 • Планиране на спринтове, използвайки 'Scrum' методология
 • Ръководител проекти | Ръководител отдел | Чертожник
 • 2014 - 2019 Уолтопия АД
 • Ръководител проекти
 • Цялостно организиране на времевата линия на проекта от началото до края
 • Поддържане на постоянна връзка с клиентите
 • Присъствие на мениджърски оперативки с изготвени доклади за свършена работа и план за изпълнение на предстоящата работа по проектите
 • Заявяване и избор на транспорт за всички материали
 • Подсигуряване на билети, квартири, автомобили и машини, нужни за групите от техници в различни страни
 • На разположение за постоянна връзка с групите от техници 24/7
 • Работа в динамична и мултикултурна среда
 • Ръководител отдел
 • Съставяне на работни графици и възлагане на задачи на служителите в отдела
 • Ежеседмично присъствие на мениджърски оперативки с изготвени доклади за свършена работа и план за изпълнение на предстоящата работа на отдела
 • Изготвяне на пълна техническа документация – производствени и монтажни чертежи съпроводени от подробни спецификации за производство, товарене и монтаж
 • Качествен контрол на цялата продукция на отдела
 • Мениджмънт на процесите – анализиране, автоматизиране и подобряване на работния процес с цел: увеличаване на производителността и намаляване на възможностите за грешки
 • Изследователска и развойна дейност (R&D) - създаване на нови продукти и детайли. Внедряване на нови технологии и усъвършенстване на съществуващите такива. Провеждане на тестове и комуникация с международни лаборатории, с цел сертифициране на новите продукти
 • Ежедневни консултации със служителите в отдела по належащи казуси в работата им
 • В постоянна връзка с отделите: 'Инженеринг', 'Дизайн', 'Проджект мениджмънт', 'Логистика' и заводите на 'Walltopia', по въпроси касаещи настоящи и бъдещи обекти
 • Постоянна работа със софтуери за дизайн, архитектура, инженеринг, администрация - като AutoCAD, AdvanceSteel, SketchUp, Excel, SAP и др.
 • Чертожник
 • Изготвяне на пълна техническа документация
 • Изследователска и развойна дейност (R&D) - създаване на нови продукти и детайли
 • Комуникация по проекти с чуждестранни клиенти и партньори на компанията
 • Постоянна работа със софтуери за дизайн, архитектура, инженеринг, администрация - като AutoCAD, AdvanceSteel, SketchUp, Excel, SAP и др.
Образование
Сертификати
Визитка
Profile

Сканирай ме!